​Životní prostředí

Ochrana životního prostředí
 

Společnost Rompa přispívá k ochraně životního prostředí. Zacházíme šetrně se zdroji, které ve společnosti využíváme. Hlavními body zájmu s ohledem na životní prostředí jsou:

 

  • •  Elektřina
  • •  Suroviny (pro výrobu)

Tandemová technologie

Pro efektivnější využití jsme představili technologii Tandem. Tahle technologie je založena na využití dvou oddělených dílčích ploch ve formě, přičemž doba chlazení je stanovena tak, aby bylo možné používat naše vstřikovací stroje efektivněji.

 

Spotřebitelská recyklace (PCR)

V Rompě využíváme PCR materiály. Jakmile materiál nebo hotový výrobek splnil svůj primární účel a byl určen k odstranění, považuje se za “post-spotřební”. Na konci životnosti tedy může být tento výrobek nebo materiál recyklovaný pomocí PCR. To je rozdíl oproti „pre-spotřebním“ nebo „post-industriálním“ odpadům, které vznikají v průmyslu a ve výrobě.

 

Opětovné využití materiálu

Pokud s tím naši zákazníci souhlasí, používáme opětovně odpadní materiály z našich výrobních procesů, odmítnutých výrobků nebo odpadů z vyrobených prototypů. Pokud je odpad funkčně nepřijatelný nebo je zákazníkem odmítnut, bude tento odpadní materiál shromážděn, rozdělen a distribuován spolehlivým společnostem, které budou schopny dát těmto materiálům ekologicky přijatelné uplatnění.

 

Norma REACH

Ve společnosti Rompa reportujeme všechny látky, které vyrábíme nebo dovážíme podle normy REACH. Reach znamená Registrace, Evaluace, Autorizace a omezení Chemických látek. Jedná se evropské nařízení pro výrobu a obchod s chemickými látkami pro ochranu zdraví lidí a životního prostředí před chemickými riziky a současně pro zlepšení konkurenceschopnosti chemického průmyslu v EU. Ve společnosti Rompa jsme odpovědni za shromažďování informací o vlastnostech a použití látek, které vyrábíme nebo dovážíme. Rovněž vyhodnocujeme nebezpečí a potenciální rizika těchto látek. Tato povinnost se vztahuje pouze na látky nad 1 000 liber ročně (téměř 500 kg), které vyrábíme nebo dovážíme.