Zaměstnanost a průmyslové vztahy

Zdravě, bezpečně a příjemně

Ve společnosti Rompa se snažíme poskytnout zdravé, bezpečné a příjemné pracovní prostředí, kde práce jde ruku v ruce s osobním rozvojem našich zaměstnanců a výměnou pracovních zkušeností. Najdeme si také čas na to, abychom si vychutnali různé rekreační aktivity s ostatními kolegy.

Společnost Rompa podporuje zaměstnance tím, že:

 • •  Poskytuje speciální školení pro kariérní rozvoj
 • •  Umožňuje kariérní růst
 • •  Umožňuje výměny pracovníků mezi sesterskými společnostmi
 • •  Zaškoluje a koučuje pracovníky na danou pozici
 • •  Poskytuje jasné pracovní pokyny

Společnost Rompa investuje do bezpečného a zdravého pracovního prostředí tím, že:

 • •  Vytváří dobré vzdušné kapacity v továrnách a kancelářích
 • •  Zajišťuje klimatizované pracovní prostory
 • •  Poskytuje jasné pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví
 • •  Poskytuje bezpečné pracovní oděvy a vybavení

Společnost Rompa podporuje kvalitní firemní kulturu tím, že:

 • •  Respektuje názory všech
 • •  Zdůvodňuje názory a stanoviska na firemních setkáních
 • •  Provádí průzkumy spokojenosti zaměstnanců
 • •  Organizuje rekreační aktivity