Zájmy spotřebitelů

Pravidla pro konfliktní minerály

Využívání nerostů je důležitým zdrojem příjmů pro mnoho komunit ve východní Demokratické republice Kongo (DRC). I přesto toto nerostné bohatství přispívá k nejistotě, která přetrvává v některých částech země. Výnosy z obchodu s nerostnými surovinami poskytly ozbrojeným skupinám prostředky k provozu a poskytly mimorozpočtové financování (často špatně placeným) státním bezpečnostním silám. I když místní tvrdí, že toto nerostné bohatství není hlavní příčinou konfliktu, obchod s těmito nerosty hraje ústřední roli při financování a podpoře konfliktů v Demokratické republice Kongo a ještě více oslabuje již tak křehkou vládu. Skupina Rompa se staví proti použití těchto materiálů.

 

V Rompě zodpovídáme za to, že dodavatelský řetězec naší společnosti:

 

 • •  provádí naše operace způsobem sociální a environmentální odpovědnosti;
 • •  nepoužije konfliktní minerály pocházející z Demokratické republiky Kongo a sousedních zemí;
 • •  bude sledovat původ použitých kovů, např. Au, Ta, Sn a W a řádně vyplňovat formulář či prohlášení o šetření (Formulář pro hlášení konfliktních minerálů) nebo Osvědčení o nepoužívání zakázaných látek.

 

Řídíme se nařízením organizace EICC, která po nás požaduje výše zmíněné body.

 

Procesy společnosti Rompa jsou garantovány:

Certifikáty kvality Rompa Shunxing:

 

 • •  Rompa Shunxing ISO 9001
 • •  Rompa Shunxing ISO 14001
 • •  Rompa Shunxing TS 16949

Certifikáty kvality Rompa Shanghai:

 

 • •  Rompa Shanghai ISO 9001
 • •  Rompa Shanghai ISO 14001

Certifikáty kvality Rompa CZ:

 

 • •  Rompa CZ ISO 9001
 • •  Rompa CZ ISO 14001
 • •  Rompa CZ TS 16949