Cookies Tento web používá cookies k optimálnímu provozu a reagování na informační potřeby návštěvníků. Používáním našich webových stránek souhlasíte s umístěním souborů cookie. Čtěte vice v sekci soukromí a cookie prohlášení.

Zájmy spotřebitelů

Pravidla pro konfliktní minerály

Využívání nerostů je důležitým zdrojem příjmů pro mnoho komunit ve východní Demokratické republice Kongo (DRC). I přesto toto nerostné bohatství přispívá k nejistotě, která přetrvává v některých částech země. Výnosy z obchodu s nerostnými surovinami poskytly ozbrojeným skupinám prostředky k provozu a poskytly mimorozpočtové financování (často špatně placeným) státním bezpečnostním silám. I když místní tvrdí, že toto nerostné bohatství není hlavní příčinou konfliktu, obchod s těmito nerosty hraje ústřední roli při financování a podpoře konfliktů v Demokratické republice Kongo a ještě více oslabuje již tak křehkou vládu. Skupina Rompa se staví proti použití těchto materiálů.

V Rompě zodpovídáme za to, že dodavatelský řetězec naší společnosti:

 • provádí naše operace způsobem sociální a environmentální odpovědnosti;
 • nepoužije konfliktní minerály pocházející z Demokratické republiky Kongo a sousedních zemí;
 • bude sledovat původ použitých kovů, např. Au, Ta, Sn a W a řádně vyplňovat formulář či prohlášení o šetření (Formulář pro hlášení konfliktních minerálů) nebo Osvědčení o nepoužívání zakázaných látek.

Řídíme se nařízením organizace EICC, která po nás požaduje výše zmíněné body.

Procesy společnosti Rompa jsou garantovány:

Certifikáty kvality Rompa Shunxing:

 • Rompa Shunxing ISO 9001
 • Rompa Shunxing ISO 14001
 • Rompa Shunxing TS 16949

Certifikáty kvality Rompa Shanghai:

 • Rompa Shanghai ISO 9001
 • Rompa Shanghai ISO 14001

Certifikáty kvality Rompa CZ:

 • Rompa CZ ISO 9001
 • Rompa CZ ISO 14001
 • Rompa CZ TS 16949
Human Rights and Society