Lidská práva a společnost

 

Lidská práva

Společnost Rompa respektuje mezinárodně uznávaná lidská práva vyjádřená na Mezinárodní listině lidských práv, která zahrnují:

  • Všeobecnou deklaraci lidských práv
  • Mezinárodní pakt o občanských a politických právech
  • Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech

EICC

Rovněž respektujeme zásady Kodexu chování EICC (Electronic Industry Citizenship Coalition). Tento kodex udává, že pracovní podmínky v dodavatelském řetězci elektronického průmyslu jsou bezpečné, s pracovníky je zacházeno s respektem a důstojností a obchodní operace jsou ekologicky zodpovědné a prováděné v souladu s etikou.

Rovné příležitosti

Ve společnosti Rompa neakceptujeme žádnou diskriminaci věku, pohlaví, sexuální orientace, rasy, náboženství a zdravotního postižení. Podporujeme rovné příležitosti pro všechny.

Nucené a dětské práce

Nucená a dětská práce je proti všem etickým zásadám společnosti Rompa.

Přínos pro společnost

Rompa Group má za cíl zapojit se a spolupracovat s místními komunitami. Příkladem je třeba projekt Škola šťastných dětí v České republice.

Příklad

Rompa CZ sponzoruje projekt Škola šťastných dětí. Jde o speciální školu, která poskytuje unikátní vzdělávací řešení dětem, které by jinak nemohly dosáhnout cíleného vzdělávání. Všichni zaměstnanci společnosti Rompa CZ jsou odhodláni škole pomáhat a budovat úzké vztahy. Díky této pomoci může škola aplikovat inovativní a speciální vzdělávací metody. Dne 1. září 2014, při inauguraci nového školního roku, byly otevřeny nové učebny 4. a 5. ročníku. Učebny jsou plně vybaveny krásným nábytkem, ICT technologií, novou promítací tabulí a relaxačním místem. Všechno toto vybavení darovala společnost Rompa CZ.

Rompa CZ podporuje školu