Cookies Tento web používá cookies k optimálnímu provozu a reagování na informační potřeby návštěvníků. Používáním našich webových stránek souhlasíte s umístěním souborů cookie. Čtěte vice v sekci soukromí a cookie prohlášení.

Lidská práva a společnost

Lidská práva

Společnost Rompa respektuje mezinárodně uznávaná lidská práva vyjádřená na Mezinárodní listině lidských práv, která zahrnují:

  • Všeobecnou deklaraci lidských práv
  • Mezinárodní pakt o občanských a politických právech
  • Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech

EICC

Rovněž respektujeme zásady Kodexu chování EICC (Electronic Industry Citizenship Coalition). Tento kodex udává, že pracovní podmínky v dodavatelském řetězci elektronického průmyslu jsou bezpečné, s pracovníky je zacházeno s respektem a důstojností a obchodní operace jsou ekologicky zodpovědné a prováděné v souladu s etikou.

Rovné příležitosti

Ve společnosti Rompa neakceptujeme žádnou diskriminaci věku, pohlaví, sexuální orientace, rasy, náboženství a zdravotního postižení. Podporujeme rovné příležitosti pro všechny.

Nucené a dětské práce

Nucená a dětská práce je proti všem etickým zásadám společnosti Rompa.

Přínos pro společnost

Rompa Group má za cíl zapojit se a spolupracovat s místními komunitami. Příkladem je třeba projekt Škola šťastných dětí v České republice.