Cookies Tento web používá cookies k optimálnímu provozu a reagování na informační potřeby návštěvníků. Používáním našich webových stránek souhlasíte s umístěním souborů cookie. Čtěte vice v sekci soukromí a cookie prohlášení.

CSR

Společenská odpovědnost firem

Jako přední světový lídr ve výrobě plastových dílů a obalových materiálů jsou naše závazky vůči CSR důležité a firma Rompa je bere opravdu vážně. CSR je způsob, kterým integrujeme naše sociální, ekologické a ekonomické zájmy do našich obchodních operací a interakcí s našimi partnery.

Společnost Rompa věří, že každá organizace může být společensky odpovědná, musí však být finančně zajištěna, minimalizovat (nebo ideálně eliminovat) své negativní dopady na životní prostředí a jednat v souladu se společenským očekáváním. Co tím máme na mysli? Pro firmu Rompa group to znamená, že respektujeme:


Lidská práva a společnost

Podporujeme:

 • Mezinárodní lidská práva
 • Nediskriminaci a rovné příležitosti
 • Přínos pro společnost

Nesouhlasíme:

 • S nucenou a dětskou prací


Zaměstnanost a pracovní vzhtahy (pracovněprávní, průmyslové vztahy)

Investujeme

 • Do našich zaměstnanců
 • Do bezpečného a zdravého pracovního prostředí
 • Do dobré firemní kultury

A to je důvod, proč chtějí lidé pracovat v naší firmě („Je příjemné s námi pracovat ...“)


Životní prostředí
Přijímáme konkrétní kroky a opatření

 • Implementujeme environmentální politiku společnosti Rompa


Zájmy spotřebitelů

Dbáme na

 • Kvalitu a bezpečnost výrobku
 • Certifikaci
   

Zajímá vás více?

DSC_2705
Picture1 (2)