Cookies Tento web používá cookies k optimálnímu provozu a reagování na informační potřeby návštěvníků. Používáním našich webových stránek souhlasíte s umístěním souborů cookie. Čtěte vice v sekci soukromí a cookie prohlášení.
Bert Witlox

Výroba forem v Nizozemsku

30 Září 2020

Znáte naši nástrojárnu v Boxtelu? Právě tam vyvíjíme formy pro vstřikování plastů a plastické vstřikování kovů (MIM), stejně jako razidla na děrování pro naše stroje. Naše nástrojárna se specializuje na design a vývoj nejsložitějších nástrojů. S naším kolegou Bertem Witloxem jsme si popovídali o jeho práci v nástrojárně.

Rozhovor s naším manažerem nástrojárny

Můžete stručně vysvětlit, co obnáší práce v nástrojárně?

Činnosti v naší nástrojárně můžeme rozdělit do dvou hlavních kategorií:

 1. Vývoj, výroba a kompletace nových forem, zkušebních přípravků a dalšího příslušenství
 2. Údržba, úprava a oprava nástrojů z našich výrobních oddělení

Které činnosti jsou v nástrojárně nejoblíbenější?

Každý, kdo pracuje v nástrojárně, bude mít na tuto otázku jinou odpověď. Záleží na jejich pracovní pozici. Obecně je práce v nástrojárně různorodá a plná výzev. A protože nevyrábíme sériové produkty, čelíme pokaždé nové výzvě. Vždy nás potěší, když hned při první zkoušce nové formy vznikne perfektní produkt.

Co lidé často podceňují na činnostech prováděných v nástrojárně?

Většina lidí podceňuje, jak dlouho trvá provádění určitých úkonů. Obvykle neexistují žádné rychlé opravy ani jednoduchá řešení.

Jaké kroky je třeba podniknout při výrobě formy?

Výroba formy je často zdlouhavý a složitý proces, který nelze popsat pouze několika slovy. Obecně vypadá proces výroby formy takto:

 1. Práce v nástrojárně začíná, jakmile naše technické oddělení zhotoví konstrukční výkresy.
 2. Naše oddělení přípravy objedná všechny potřebné materiály (ocel) a standardizované díly.
 3. Oddělení přípravy také určuje a zaznamenává, jak musí být jednotlivé komponenty vyrobeny, včetně jejich cesty nástrojárnou.
 4. Jednotlivé komponenty mají svou vlastní rutinu. Ke zhotovení jednodušších komponentů stačí jeden krok zpracování, zatímco jiné součásti vyžadují rozsáhlejší a zdlouhavější výrobní proces.
 5. Nakonec skončí všechny díly u nástrojáře, který z nich vytvoří hotovou formu.

Co používáte k opravě formy, pokud se rozbije?

To do značné míry závisí na typu poškození. V některých případech máme k dispozici náhradní díly a můžeme tudíž jednoduše vyměnit poškozené součásti. V ostatních případech poškozené či rozbité komponenty opravíme laserovým svařováním a následně opracujeme.

V případě vážného poškození je možné, že budeme muset vyrobit zcela nové díly. Naštěstí to díky naší nástrojárně zvládáme velmi rychle. Také se může stát, že se poškodí či zlomí standardizované komponenty, jako jsou čepy nebo vodící tyče. Pro tyto případy si udržujeme stálé zásoby těchto dílů. Naši dodavatelé nám obvykle rychle dodají vše, co potřebujeme.
 
S jakými zařízeními / softwarem přijdete do kontaktu?

K práci používáme různé stroje. Protože mnoho těchto strojů je řízeno počítačem, využíváme také různé softwarové programy.
Naše nejdůležitější stroje jsou:

 • CNC frézky / vrtačky 3osé, 5osé, např. Hermle s robotovým/paletovým systémem.
 • CNC HSM (High Speed machine), Yasda pro vysoce přesné frézování.
 • Elektroerozivní obráběcí stroje (EDM).
 • Elektrojiskrové obráběcí stroje.
 • Brusky či vrtačky a sortiment obvyklých strojů, měřících zařízení a ručních nářadí.

Jakým způsobem testujete formu, když je hotová?

Sami nemůžeme formu testovat, protože naše nástrojárna nemá vstřikovací lis. Každou součást však zkontrolujeme ještě předtím, než se použije k sestavení formy. Speciální pozornost věnujeme samozřejmě místům, jako jsou kontaktní plochy. Důkladně dbáme také na to, aby chladící systém ve formě byl zcela utěsněn – aby neprosakoval. Pokud má forma zabudovaný systém horkých vtoků, otestujeme ji pomocí speciální testovací jednotky k tomu určené.

Jaké jsou výhody nástrojárny umístěné přímo ve výrobním závodě?

Zmiňovali jsme, že práci v nástrojárně můžeme rozdělit do dvou kategorií. U obou dvou je velkou výhodou mít nástrojárnu přímo v závodě. Naši zákazníci si pochvalují, že mohou outsourcovat výrobu formy i samotný proces vstřikování u jedné organizace. Pro zákazníky fungujeme jako jednotné kontaktní místo.

Kromě toho dochází ke zrychlení komunikace díky tomu, že proces vstřikování a výroby forem probíhá na jednom místě, což má za následek další rozšiřování znalostí našich zaměstnanců. Důležitou výhodou je také schopnost rychle reagovat na poruchu nebo poškození formy, ke kterým může dojít během probíhajícího výrobního procesu. Vyhneme se tak zpožděním, která vyplývají z nutnosti komunikovat a přepravovat formy do a z externí nástrojárny.

Naše vlastní nástrojárna

Technici v naší nástrojárně se mohou opírat o více než šest set let zkušeností s konstrukcí a výrobou složitých forem. Splnit vysoké požadavky našich zákazníků z automobilového průmyslu je často výzva. Výše uvedené bohaté zkušenosti a nekonečné úsilí našich zaměstnanců nám však umožní vždy dosáhnout požadovaných výsledků. Na naši práci jsme hrdí a je to vidět!

Naše nástrojárna
Naše nástrojárna
Naše nástrojárna