Cookies Tento web používá cookies k optimálnímu provozu a reagování na informační potřeby návštěvníků. Používáním našich webových stránek souhlasíte s umístěním souborů cookie. Čtěte vice v sekci soukromí a cookie prohlášení.
Marketingový životní cyklus produktu

Tři fáze životního cyklu produktu

17 Září 2020

Pro udržitelný životní cyklus produktu je důležité snížit jeho dopad na životní prostředí v každé fázi životního cyklu (od návrhu až po konec životnosti) na minimum.

Z hlediska výroby se životní cyklus obvykle skládá ze tří fází:

1. Začátek životnosti (BOL z anglického Beginning of life)
2. Prostřední fáze životnosti (MOL z anglického Middle of life)
3. Konec životnosti (EOL z anglického End of life)

 

Ad. 1) BOL: zlepšení udržitelnosti během počáteční fáze

Fáze začátku životnosti zahrnuje vše, co souvisí s vývojem produktu: design, vývoj, testování a počáteční marketing nového výrobku. V této fázi toho pro udržitelnost můžete udělat docela dost. Rozhodujete např. o použitých materiálech, procesech a umístění výrobních závodů. To všechno jsou klíčové faktory, které určují ekologickou stopu produktu. Volby, které učiníte během fáze začátku životnosti, ovlivní všechny další fáze životního cyklu produktu. Pokud se během návrhového procesu např. rozhodnete využít recyklovatelné materiály, váš výrobek později získá „druhou šanci“, aby se mohl uplatnit. Můžete jej znovu použít či recyklovat, než abyste ho jednoduše vyhodili.

Každý výrobek zanechává ekologickou stopu
Ad 2) MOL: vrchol životnosti produktu

V prostřední fázi životnosti probíhá většina marketingových a obchodních aktivit. Pokud se podíváte na životní cyklus produktu z marketingové perspektivy, tak cyklus začíná počátečním marketingem a končí v době, kdy prodejní čísla začínají klesat. Diagram v horní části stránky ukazuje, že marketingový cyklus produktu se skládá ze čtyř fází: uvedení na trh, růst, zralost a úpadek. Jakmile produkt dosáhne fáze zralosti, jeho prodejní čísla vzrostou a tím pádem vám generuje zisk. Zisk můžete použít k investování do inovativních a udržitelných produktů nebo procesů. Aby se vaší společnosti nadále dařilo, je důležité udržet výrobek v této fázi co nejdéle. Některé produkty se nikdy nedostanou do poslední fáze. Nikdy nepřestanou růst. Z hlediska udržitelnosti je to ve skutečnosti dobrá věc, což pro někoho může být překvapivé. Níže vysvětlujeme, jak je to možné.

Prodloužení fáze zralosti pomocí strategie rozšiřování

Jakmile prodej vašeho produktu začne klesat (je zastaralý nebo je na trhu příliš velká konkurence), vstupuje do fáze úpadku. V tomto okamžiku můžete začít vyvíjet zcela nový produkt. Udržitelnější volbou je ovšem prodloužení fáze zralosti současného výrobku pomocí strategie rozšiřování. Fázi úpadku tak posunete. Díky tomu můžete využívat vaše stávající výrobní zařízení delší dobu. Na výběr máte tyto strategie:

  • Rebranding: vytvoříte nový vzhled, popř. upravíte chování stávajícího produktu, abyste ho odlišili od konkurence. Můžete do něj přidat další funkci, např. pomocí některé z aplikací Internetu věcí. Existuje několik způsobů, jak toho dosáhnout. Naši technici a vývojáři z Rompa Group je s vámi rádi proberou.
  • Reklama po rebrandingu: pomocí této strategie oslovíte nové publikum a můžete se znovu stát první volbou pro současné publikum.
  • Snížení ceny: snížením ceny se váš produkt stane zajímavějším pro mnoho potencionálních zákazníků. Dobrým způsobem, jak kompenzovat ztrátu zisku ze snížení ceny, je vyrábět přímo tam, kde jsou vaši zákazníci. Krom toho, že je místní produkce udržitelná, může být také vysoce efektivní co se nákladů týče, protože ušetříte na přepravních nákladech a zbytečných zásobách.
  • Objevování nových trhů: pro váš výrobek možná existují nové příležitosti v jiných zemích. Více o tom, jak zajistit, aby váš výrobní proces byl pro mezinárodní trh co nejudržitelnější, vysvětlujeme v naší studii v kapitole 5 (v ang).
Udržitelné řízení zásob

Čím lépe vaše zásoby odpovídají požadavkům trhu, tím menší je riziko, že budou vaše sklady zahlceny velkým množstvím neprodejných výrobků, pokud trh zkolabuje. Z finančního hlediska i z hlediska udržitelnosti je tedy nezbytné optimalizovat správu zásob, což si ovšem žádá rozsáhlé znalosti a cit pro trh.

Rompa Group proaktivně podporuje vaše podnikání optimalizací a zlepšováním udržitelnosti vašich procesů, které se týkají zásob. Vše promýšlíme a diskutujeme přímo s vámi. Můžeme např. upravit dodací lhůtu výrobku, abychom snížili vaše zásoby. Nebo můžete mít na skladě jen produkty, které tam nutně potřebujete. Existují i jiné způsoby, jak zmenšit velikost vašich zásob. Můžete se třeba aktivně vyhýbat přebytkům na skladě, zapojit vaše zaměstnance do udržování nízké úrovně zásob, zlepšit vaši dobu obratu nebo využívat Just-in-Time (JIT) dodávek.

Zásoby řízené dodavatelem
Zásoby řízené dodavatelem

Pokud chcete se svými zásobami zacházet chytrým a udržitelným způsobem, můžete využít metodu VMI (Vendor Managed Inventory) – zásoby řízené dodavatelem. Tento koncept znamená, že budeme spravovat vaše zásoby za vás.

Tato metoda má řadu výhod:

  • Ještě efektivnější přizpůsobení produkce očekávané poptávce od koncových zákazníků
  • Optimální dostupnost produktu
  • Není třeba mít tak velký úložný prostor
  • Lepší plánování dopravy
Ad 3) EOL: konec životního cyklu produktu. Co teď?

Během fáze EOL dosáhl produkt konce svého životního cyklu. Už se neprodává ani nepropaguje. I když je váš produkt v této fázi, stále máte možnost udělat něco pro zlepšení udržitelnosti vašich obchodních operací. Můžete např. hledat způsoby, jak recyklovat nebo znovu použít díly, které vám zůstávají na skladě.

Stáhněte si naši studii o udržitelnosti