DFM: vyhodnocování vyrobitelnosti u návrhu produktu

1 Květen 2018

Proces vývoje nového plastového výrobku začíná vhodným návrhem. Předtím, než nástrojářům zadáme výrobu nové formy, zahájíme proces DFM. Během tohoto procesu pro zákazníka vyhodnotíme vyrobitelnost výrobku.

Co je DFM?

Zkratka DFM (design for manufacturing) znamená “návrh pro výrobu”. Během procesu DFM u návrhu výrobku vyhodnocujeme jeho vyrobitelnost. Při procesu vždy úzce spolupracujeme s odběratelem a s nástrojářem, který je zodpovědný za výrobu formy. Cílem DFM je společně vytvořit návrh, který splňuje požadavky a přání zákazníka, a který může být následně efektivně realizován. Na základě tohoto návrhu poté sestavujeme specifikace formy.

 

Zajištění kvality

Díky specializaci na vstřikování plastů a tepelné tvarování je naší povinností zajistit, aby plastový výrobek vyjel z formy v požadované podobě, a aby zákazník obdržel přesně stanovené množství v přesně daném čase. Používání té správné formy je proto nutností. Návrh formy závisí na konstrukci výrobku i na použitém materiálu. Životní cyklus formy také částečně závisí na konstrukci výrobku. To je důvod, proč klademe vysoký důraz na proces DFM. Celý proces trvá průměrně dva týdny. Pokud je výrobek složitější, proces se může protáhnout až na 4 týdny.

Náčrt hydraulických skluzů

Plnění formy ve vteřinách

Jak DFM funguje?

Proces DFM se skládá ze dvou fází. Během počáteční fáze vyhodnocujeme obecný koncept. Zaměřujeme se na klíčovou otázku – která část výrobku pasuje do které části formy (dutina a jádro). Tím určíme, kde na produktu budou viditelné značky a sváry. Zkontrolujeme také, zda je dostatek místa pro prostor, odkud budou vypadávat výlisky, kde budou umístěny posuvníky, a jak a kudy bude plast vstřikován. Během druhé fáze se podrobněji podíváme na jemnější detaily návrhu produktu. Kontrolujeme např. strukturu v kombinaci s prostorem pro vypadávání výlisků, zda může být plast správně ochlazován, a zda je ocel na nějakém místě tenká (a tím pádem slabší).

 

Kontrolní seznam DFM

Níže se můžete podívat na přehled dvaceti aspektů, které společně se zákazníkem a nástrojářem vyhodnocujeme pro návrh výrobku během procesu DFM. Tento checklist používáme pro každý produkt.

1. Přehled dílů  11. Značení výrobků / rytiny
2. Zobrazení dutiny a jádra 12. Návrh chladícího systému
3. Zobrazení posuvníků 13. Průtoková analýza
4. Návrh formy  14. Analýza tloušťky stěny
5. Umístění a typ trysky      15. Sváry
6. Rozdělující čáry  16. Vzduchové kapsy
7. Návrh analýzy  17. Moldflow
8. Výhoz výrobků 18. Analýza rizika forem 
9. Slabá ocel 19. Simulace ohybů
10. Undercuts (Podkosy) 20. Identifikace možných problémů s kvalitou

 

Co se děje po DFM

Po schválení návrhu všemi stranami jej potvrdíme a zaznamenáme konečné specifikace formy. Následně může nástrojář začít s vývojem formy. Před zahájením sériové výroby testujeme každou novou formu. Provádíme zkoušky formy, abychom zajistili kvalitu procesu.

 

Čím je proces DFM v Rompě tak výjimečný?

 

  • •  Vysoce podrobný přehled procesu DFM;
  • •  Proaktivní: poskytujeme naši zpětnou vazbu k návrhu ještě před startem projektu. Řešení jakýchkoliv problémů při návrhu ještě v počáteční fázi může pomoci snížit dobu realizace projektu.
  • •  Protože poskytujeme zpětnou vazbu od samého počátku, zákazník získá přehled, jak pracujeme, což ústí v počátek dlouhodobé skvělé spolupráce.