9 významných trendů v plastovém průmyslu

25 Říjen 2018

Ve společnosti Rompa sledujeme nejnovější vývoj a trendy v plastovém průmyslu. Byli jsme se např. Podívat na obchodních výstavách, jako je IFA v Berlíně či Kind + Jugend v Kolíně nad Rýnem. Náš marketingový a obchodní tým vypracoval seznam devíti nejvýznamnějších trendů, které jsou momentálně v kurzu.

1. Dodavatelé se pohybují napříč dodavatelským řetězcem

Dodavatelé přebírají více a více procesů od jiných organizací, které jsou v hierarchii dodavatelského řetězce před nimi či po nich. Je to jinými slovy vertikální integrace v praxi. To určitě dává smysl, protože odběratelé budou raději spolupracovat s jediným dodavatelem, který je schopen zpracovat více kroků celého procesu, než aby měli pro každý krok jiného dodavatele.

2. Internet věcí a propojenost

Žijeme v době, ve které jsou všichni a všechno propojeno. Chytrá zařízení (telefony, tablety) s námi mohou komunikovat a naopak. Stále více produktů je navzájem propojeno či vzájemně shromažďují data. Dobrým příkladem je stojan na holicí strojek, který u nás vyrábíme. Ten umožňuje uživatelům objednat nové břity stisknutím jednoho tlačítka.

3.  Pokroky v oblasti polymerů a přísad

Vývoj nových polymerů a přísad probíhá neustále. Stále více nových materiálů se specifickými vlastnostmi se vyvíjí pro explicitní účely. Např. Stanyl® TC je materiál vyvinutý pro vedení tepla, které sálá z LED žárovek. To je opravdu pozoruhodné, protože plast je obvykle vynikající izolátor, který teplo uchovává, místo aby jej vedl.

4. Zlepšená efektivita díky propojenosti

Vstoupili jsme do čtvrté fáze průmyslové revoluce: Průmysl 4.0. Stroje v závodech jsou propojeny mezi sebou a také s jinými výrobními místy. Tento vývoj umožňuje dosáhnout ještě vyšší úrovně efektivity. Díky nejnovějším technologiím můžeme sdílet užitečná data mezi jednotlivými závody Rompy.

 

5. Globální plastová produkce stále roste

Poptávka po výrobcích z plastu každoročně roste. Dodavatelé vyvíjí inovativní řešení v oblasti materiálů, takže je možné v produktech čím dál tím více kovů nahrazovat plastem. Méně kovů přispívá k tomu, že výsledný produkt je lehčí. Skvělým příkladem je nový materiál pro elektroniku Nylon 6.

6.  Málo vážící plasty

Trh s “lehkými” plasty se neustále rozvíjí. Plastový průmysl je lídrem, pokud jde o inovace typu co nejlehčí řešení. Hlavní průmyslová odvětví, jako je automotive sektor, už využívají plast místo oceli všude tam, kde je to možné. Což má samozřejmě pozitivní vliv na životní prostředí, protože lehčí auta potřebují méně pohonných hmot. Naši technici v Rompě zvažují možnost použití lehkých plastů hned na počátku vývojového procesu nového projektu.

7. Automatizace

Mzdové náklady neustále rostou a pracovní síla stárne. Plastový průmysl proto silně investuje do automatizace – a úspěšně. Automatizace zvyšuje spolehlivost při řízení výrobních a montážních procesů. Využití robotů vede k rychlejšímu, přesnějšímu, produktivnějšímu a efektivnějšímu výrobnímu procesu.

 

8. Recyklovatelnost

Také cirkulární ekonomika se stává důležitým faktorem v plastovém průmyslu. Při navrhování nového produktu je proto stále častěji nutno zvážit nejen využití recyklovaných bioplastů, ale také možnost recyklace výsledného produktu.

9. Lokalizovaná výrobní varianta

Čím dál více firem hledá lokální řešení s cílem snížit náklady na dopravu a zvýšit flexibilitu v dodavatelském řetězci. To umožňuje vyhovět požadavkům místních odběratelů. Rompa jde cestou tzv. „glocal“ varianty – tzn. variantou lokální výroby na globální úrovni.

Chtěli byste vědět více o těchto trendech?

Kontaktujte náš mezinárodní marketingový a obchodní tým na čísle +31 411 661200